2108065089 6948622698 Βίτσι 22 - Μελίσσια Αττική info@dougekos.com.gr
 
 
 
 
 
 
Δουγέκος Αλέξης & Συνεργάτες
Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ Τάξης

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Μελίσσια Αττική
 
 
 
Με έμφαση στη λεπτομέρεια, που πηγάζει από τη βαθειά γνώση του αντικειμένου, το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Υπηρεσίες μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Εφαρμογής
 Μηχανολογικός Σχεδιασμός
 Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 Μελέτες Πυρασφαλείας και Πιστοποιητικά Πυρασφαλείας
 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια.
 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ
 Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον – Εξοικονομώ, Εξοικονομώ επιχειρήσεων
 Τεχνικός Σύμβουλος Έργου προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
 Ενεργειακοί Έλεγχοι
 Υπηρεσίες Πραγματογνωμοσύνης ΗΜ εγκαταστάσεων
 Εκτίμηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού σε κτίρια
 Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ